Web je na prodej, příjem zakázek je pozastaven.

Vyrobte si, nebo darujte výrobu nože

Smyslem mých stránek pro zájemce o nůž je:

1.

Provést vás procesem tvorby vlastního nože na míru
Od zjištění potřeb přes výrobu po návrh pouzdra

2.

Racionalizovat emoce a zjednodušit rozhodování
Zjednodušit cestu k výběru smysluplné varianty nože

3.

Umožnit prožitek z podílu na výrobě vlastního nože
Snažím se inspirovat klienty k aktivnímu zapojení do návrhu i výroby

Postup výroby

1

Návrh nože

Prvním krokem je zodpovězení základních otázek: Proč chcete nůž? Jaký účel má plnit? Na co ho budete používat? Co pro vás má symbolizovat? Po vyjasnění těchto témat můžeme upřesňovat racionální charakteristiky nože. Těmi jsou především rozměr a tvar čepele, parametry rukojeti odpovídající charakteristice vaší dlaně, volba materiálu pro jednotlivé části nože a tvar pochvy. Pro vyjasnění smyslu, účelu a technických parametrů nože slouží úvodní setkání. Na prvním setkání je navrhnutá přibližná cena za proces výroby (cena vlastnoručně vyráběného nože je přibližná jako ceny jednotlivých nožů v obchodě), a termíny následných setkání.

Další krok
2

Obstarání materiálů

Materiál na čepel volím zejména z ocelí získaných technologií pseudopráškové metalurgie. Používám ELMAX, RWL 34 či K390. Z klasických materiálů používám D2. Materiálem pro střenky je zpravidla MICARTA, pro kterou máte možnost poskládat vlastní barevnou kombinaci a svoji MICARTU si u mě vlastnoručně vyrobit. Dále je možné použít pro střenku stabilizované dřevo ( špalíky perfektně vysušeného dřeva se vloží do speciální silnostěnné nádoby, do které se nalije pryskyřice. Po té se vytvoří podtlak a tímto procesem se do póru dřeva nasákne pryskyřice. Po zaschnutí je materiál více odolný, stabilní). Další možnost je G10 (laminovaný materiál ze skelných vláken a epoxidové pryskyřice). Pro milovníky přírodních materiálů volím kůži.

Další krok
3

Výroba polotovaru

Prvním krokem je vytvoření polotovaru čepele, který nechávám vyřezávat vodním paprskem. Jakmile je polotovar čepele hotový, domlouváme si druhé setkání, na kterém děláme hrubý výbrus čepele ostří a lisujeme MIKARTU pro střenku. V této fázi se také může vyrobit zadní kování či záštita. Potom je nůž připravený jít do kalírny.

Další krok
4

Kompletace

Po dokončení kalení nože domlouváme třetí setkání u mě v dílně. Vyřezáváme tvar střenky a provádíme její napasování na čepel. Střenka se upravuje tak, aby odpovídala tvarovým charakteristikám vaší dlaně. Dále pokračujeme leštěním čepele a spasováním střenky s čepelí.

Další krok
5

Dokončení

Dalšími kroky jsou povrchové úpravy nože (lze využít syntetický diamant nebo nitrid titanu ve speciální dílně), lepení střenek na nůž a tvorba fazetky (naostření nože). Šití pochvy je posledním krokem, po kterém mohu nůž předat do vašich rukou.

Další krok

Kategorie nožů

Reference

O mně

V dnešní vypjaté době jsme často více unaveni mentálně než fyzicky. Je to i můj případ – v roli shiftera a průvodce firemními a rodinnými konstelacemi pracuji s životními překážkami a těžkými osudy jednotlivců i skupin. Vypnutí myšlení je tedy důležité i pro mě. Jako činnost, při které relaxuji, jsem si zvolil výrobu nožů.

Tvořivý proces navrhování a výroby je jako meditace. Při kreslení a výrobě se uvolním a dám prostor kreativitě i manuální zručnosti, které se pak mohou odrazit i do dalších oblastí mého života. Když dám někomu nůž, který jsem sám vyrobil, cítím hrdost a dávám s nožem i duševní hodnotu, která běžně kupovaným věcem často schází. Postupně jsem si uvědomil, že tento prožitek chci nabídnout i dalším lidem a tak začala moje Cesta k noži.

724 714 188
krejcirik@cestaknozi.cz
Březina 9 (u Tišnova) 666 01